Το Ινστιτούτο

 

To Ναυτικό Ινστιτούτο ή Nautical Institute είναι μια διεθνής οργάνωση με έδρα την Μ. Βρετανία που αποσκοπεί στην προαγωγή του ναυτικού επαγγέλματος και στην βελτιστοποίηση του επαγγελματισμού στα πλοία.

Μέσω του Ινστιτούτου, τα μέλη του απολαμβάνουν εκπροσώπηση στα διεθνείς, εθνικούς και τοπικούς οργανισμούς σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια και αποδοτικότητα της ναυτιλιακής δραστηριότητας από την πλευρά των ναυτικών. Είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση με χιλιάδες μέλη ανά τον κόσμο που λαμβάνει μέρος σε ναυτιλιακές έρευνες, συμβουλεύει κυβερνητικούς οργανισμούς σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης ενώ παράλληλα εκδίδει συγγράμματα ναυτικού και ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.

Διαθέτει δεκάδες παραρτήματα σε όλο τον κόσμο τα οποία προάγουν σε τοπικό επίπεδο την δράση του Ινστιτούτου και διοργανώνει διεθνείς εκδηλώσεις στις οποίες έρχονται σε επαφή μέλη του από όλο τον κόσμο για να δώσουν την συμβολή τους σε συζητήσεις ναυτικού ενδιαφέροντος.

Μέλη του αποτελούν ορισμένοι από τους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες ναυτικούς και ναυτιλιακά στελέχη παγκοσμίως και δύνανται να γίνουν μόνο άτομα που ανήκουν στο ναυτικό ή ναυτιλιακό κλάδο.

 

Translate »