Οι εκλογές του Ελληνικού παραρτήματος

Οι εκλογές του Ελληνικού παραρτήματος

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των μελών του Ναυτικού Ινστιτούτου (Nautical Institute) που βρίσκονται στην Ελλάδα στον υπαίθριο χώρο του ξενοδοχείου Metropolitan. Στην παραπάνω συνάντηση διεξήχθησαν οι εκλογές του παραρτήματος αλλά και συζητήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του παραρτήματος στο άμεσο μέλλον.

Τα μέλη που εκλέχθηκαν είναι τα κάτωθι:

Hon. Chairman: Capt. Malcolm Mackenzie

Chairman: Capt. Nikos Aslanis

Vice Chairman: Capt. Apostolos Kountouris

Treasurer: Capt. George Lambrianos 

Secretary: Paul Α. Filippakis

Στην συνάντηση παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων. (ΠΕΠΕΝ)

Στα άμεσα σχέδια του παραρτήματος είναι και η οργάνωση επιμορφωτικών επισκέψεων στις Α.Ε.Ν. που βρίσκονται πλησίον των Αθηνών, με την συνδρομή της ΠΕΠΕΝ, καθώς και μια συνάντηση με τα στελέχη του Nautical Institute, που θα έρθουν από το Λονδίνο για την εκδήλωση των Ποσειδωνίων.

 

 

 

Leave a Reply

Translate »