Οι δραστηριότητες του Ελληνικού παραρτήματος του Nautical Institute στα Ποσειδώνια

Κατά την διάρκεια της εβδομαδιαίας εορτής της παγκόσμιας ναυτιλίας δεν θα μπορούσε να λείψει και η παρουσία του Ελληνικού παραρτήματος του Nautical Ιnstitute, το οποίο συμμετείχε μέσω αντιπροσώπων σε πληθώρα ημερίδων και συζητήσεων.

Ειδικότερα, τις δυο σημαντικότερες δραστηριότητες του Ελληνικού παραρτήματος συνθέτουν η συμμετοχή στο INTERMANAGER Think Tank – στο οποίο συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της διαχείρισης της εξάντλησης των ναυτικών στα πλοία – καθώς και το ετήσιο δείπνο των μελών του Ελληνικού παραρτήματος, όπου παραβρέθηκε και επίσημη αντιπροσωπεία του Nautical Institute από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις δραστηριότητες του παραρτήματος:

Leave a Reply

Translate »