Το Ναυτικό Ινστιτούτο στο Seagull Annual User Forum

Το Ναυτικό Ινστιτούτο στο Seagull Annual User Forum
Στις 20 Οκτωβρίου 2016 στο Athenaeum Intercontinental Hotel έλαβε χώρα το Seagull Annual user Forum. Στην παραπάνω εκδήλωση παρεβρέθηκαν εκπρόσωποι του Ελληνικού παραρτήματος μέτα από πρόσκληση της εταιρείας Seagull.
Αναμέσα στα θέματα που συζητήθηκαν, η εκπαίδευση πληρωμάτων εξ’ αποστάσεως καθώς και η εκπαίδεση εν πλω συζητήθηκαν ενδελεχώς.

Leave a Reply

Translate »